แบตเตอรี่แห้ง VRLA 24A ราคา 1,400 บาท

KOLSAT   VRLA  Battery 24A / 12V  [VRLA24-12] 

เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน

เหมาะสำหรับ

เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เช่น รถไฟฟ้า โฟล์คลิฟท์ รถกอลฟ์ ไฟถนน ไฟฉุกเฉิน ระบบโทรศัพท์ เครื่องมือวัดต่างๆ เครื่องสำรองไฟ UPS 

 

ข้อดี

* ความเข้มข้นของน้ำกรดหรือ Electrolyte ทั่วทั้งแบตเตอรี่มีความเข้มข้นเท่ากันทั้งลูก เนื่องจาก Electrolyte เป็นแบบแห้ง ทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน และการเสื่อมก็เกิดขึ้นคงที่เท่ากันทั้งลูก

* อายุการใช้งานยาวนานกว่ามากถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจาก Gel จะกระจายไปทั่วแบตเตอรี่ทั้งลูกสามารถถ่าย

* เทความร้อนกับตัวเปลือกแบตเตอรี่ได้ง่าย

* ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากกว่าเนื่องจากแบตเตอรี่มีลักษณะผอมสูงจึงใช้เนื้อที่วางแบตเตอรี่น้อยกว่า

* มีอายุการใช้งานนาน

* ไม่ตอ้งดูแลรักษา

ข้อเสีย

ไม่เหมาะสำหรับการสตาร์ทรถยนต์ 

* การติดตั้งใช้งานที่อุณหภูมิสูง 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Tel : 061-6846262  , Line ID : @9solar  ,

Facebook : Nine โซลาร์เซลล์ ,

E-mail : nine_solarcell@hotmail.com   

ติดต่อ  :   คุณแนน • S__13492261.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 200A / 12V [VRLA200-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโ...

 • S__13492260.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 120A / 12V [VRLA120-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโ...

 • S__13492258.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 100A / 12V [VRLA100-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโ...

 • S__13492257.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 80A / 12V [VRLA80-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลย...

 • S__13492255.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 60A / 12V [VRLA60-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลย...

 • S__13492253.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 45A / 12V [VRLA45-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลย...

 • S__13492248.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 20A / 12V [VRLA20-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลย...

 • S__13492247.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 12A / 12V [VRLA12-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลย...

 • S__13492245.jpg
  KOLSAT VRLA Battery 7A / 12V [VRLA7-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) ปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอนเหมาะสำหรับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีแ...
Visitors: 178,765