แบตเตอรี่ Nano GEL 7A ราคา 590 บาท


KOLSAT   Nano  GEL  Battery 7A / 12V  [LCPC7-12] 

เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxide  ถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี่โดยมีการทดสอบการรั่วอย่างดี  โดยมี Electrolyte (น้ำกรด) อาศัยอยู่ตามช่องว่างของ GEL แข็งที่มีอยู่ทั่วแบตเตอรี่   เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่เสื่อมเร็วและไม่พร้อมกันทั้งชุดของแบตเตอรี่ Maintenance Free 

 

เหมาะสำหรับ

เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแน่นอนสูงในการสำรองไฟฟ้าการขาดตอนของกระแสไฟฟ้าจะนำมาซึ่งความเสียหายมากเช่น ชุมสายโทรศัพท์, โรงผลิตไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้า, โรงงาน, โรงพยาบาล ฯลฯ

ข้อดี

* ความเข้มข้นของน้ำกรดหรือ Electrolyte ทั่วทั้งแบตเตอรี่มีความเข้มข้นเท่ากันทั้งลูก เนื่องจาก Electrolyte เป็นแบบแห้ง ทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน และการเสื่อมก็เกิดขึ้นคงที่เท่ากันทั้งลูก

* อายุการใช้งานยาวนานกว่ามากถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจาก Gel จะกระจายไปทั่วแบตเตอรี่ทั้งลูกสามารถถ่าย

* เทความร้อนกับตัวเปลือกแบตเตอรี่ได้ง่าย

* ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากกว่าเนื่องจากแบตเตอรี่มีลักษณะผอมสูงจึงใช้เนื้อที่วางแบตเตอรี่น้อยกว่า

* มีอายุการใช้งานนาน

* ไม่ตอ้งดูแลรักษา

ข้อเสีย

ราคาสูง 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Tel : 061-6846262  , Line ID : @9solar  ,

Facebook : Nine โซลาร์เซลล์ ,

E-mail : nine_solarcell@hotmail.com   

ติดต่อ  :   คุณแนน

 

  • S__13492265.jpg
    KOLSAT Nano GEL Battery 20A / 12V [LCPC20-12] เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxideถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี...

  • S__13492264.jpg
    KOLSAT Nano GEL Battery 12A / 12V [LCPC12-12] เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxideถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี...
Visitors: 178,764