แบตเตอรี่ Nano GEL ยี่ห้อ Kolsat

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Tel : 061-6846262  , Line ID : @9solar  ,

Facebook : Nine โซลาร์เซลล์ ,

E-mail : nine_solarcell@hotmail.com   

ติดต่อ  :   คุณแนน


  • S__13492265.jpg
    KOLSAT Nano GEL Battery 20A / 12V [LCPC20-12] เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxideถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี...

  • S__13492264.jpg
    KOLSAT Nano GEL Battery 12A / 12V [LCPC12-12] เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxideถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี...

  • S__13492263.jpg
    KOLSAT Nano GEL Battery 7A / 12V [LCPC7-12]เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxideถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี่โดย...
Visitors: 175,685