ชุดสำเร็จรูป OFF GRID

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Tel : 061-6846262  , Line ID : @9solar  ,

Facebook : Nine โซลาร์เซลล์ ,

E-mail : nine_solarcell@hotmail.com   

ติดต่อ  :   คุณแนน


 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ BASIC 350 Watt ราคา 14,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย * แผงโซล่าเซลล์ขนาด 100 W x 1 แผง * ชาร์จเจอร์ ขนาด 10Ah (12/2...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ BASIC 500 Watt ราคา 17,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 140 W x 1 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 20Ah (12/24) x 1 ตัว* แบ...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ ADVANCE 1000 Watt ราคา 32,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 270 W x 2 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 20Ah (12/24) x 1 ตัว* แ...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ ADVANCE 1500 Watt ราคา 40,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 W x 2 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 20Ah (12/24) x 1 ตัว* แ...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ BASIC 2000 Watt ราคา 46,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 W x 2 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 30Ah (12/24) x 1 ตัว* แบต...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ ADVANCE 2000 Watt 48V ราคา 73,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 W x 4 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 30Ah (24/48) x 1 ตั...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ BASIC 3000 Watt ราคา 84,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 W x 4 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 30Ah (12/24) x 1 ตัว* แบต...

 • 9solarcell.com.jpg
  MODE ไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้า UPS มีไฟใช้เมื่อไฟดับ ADVANCE 3000 Watt 48V ราคา 147,000 บาท ในชุดประกอบไปด้วย* แผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 W x 8 แผง* ชาร์จเจอร์ ขนาด 60Ah (24/48) x 1 ต...
Visitors: 175,682