การรับประกันสินค้า

 
 
แผงโซล่าเซลล์
 • รับประกันอายุการใช้งาน 25 ปี 
 
คอนโทลล์ชาร์จเจอร์ 
 • ทุกชนิด รับประกัน 1 ปี

 

เครื่องชาร์จ / วิเคราะห์ แบตเตอรี่

 • ทุกแบบ รับประกัน 3 เดือน
 
 
อินเวอร์เตอร์
 • Inverter Puresine ทุกชนิด รับประกัน 1 ปี
   
 
แบตเตอรี่
 • Globatt ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี
 • Volta  ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี
 • Kolsat ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี

 

ชุดสำเร็จรูป On-Grid , Off-Grid

 •  รับประกัน 1 ปี  
 
 
โคมไฟถนน
 • รับประกัน 6 เดือน 
 
 
เครื่องฟอกอาการ Xiaomi 
 • รับประกัน 1  ปี 
 
 
*** ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าที่เสียหายจากการออกแบบระบบการใช้งานที่ผิดผลาด และการนำไปใช้งานอย่างผิดวิธี รวมถึงการดัดแปลงสินค้าเพื่อใช้งานที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น
 
 
 
Visitors: 175,685